page_banner

Човечки ресурси

Деловен асистент
Деловен супервизор
Деловен асистент

Диплома и погоре
Одговорен на работа
1, говорен англиски јазик и читање и пишување можат да бидат целосно квалификувани за деловно работење со надворешна трговија, се претпочита англиски јазик 6
2、0-2 години работно искуство, се претпочитаат свежи дипломци

Деловен супервизор

Диплома и погоре
Одговорен на работа
1, говорен англиски јазик и читање и пишување можат да бидат целосно квалификувани за деловна работа во надворешната трговија
2、3-4 години работно искуство